Mange juletreselgere har tatt denne skikken til følge og tilbyr selvhogst av juletre, mens andre kjøper det ferdig innpakket. Også i førkristen tid ble grantreet feiret som et symbol på at lyset vendte tilbake midtvinters, gjerne ved vintersolverv.

Den gang ble husene pyntet med grønt, som et symbol på at både lyset og livet vendte tilbake. Det er regnet med at juletreet har sin opprinnelse i Tyskland, hvor den første skriftlige overleveringen om julegrana stammer fra året 1419 i den tyske byen Freiburg.

Lyset kommer tilbake

Der heter det at en flokk bakere pyntet et tre med bakervarer og andre godsaker ved et av byens herberger.

Etter dette går det over hundre år før et juletre ble pyntet i katedralen i Strasbourg i 1539. Året 1570 får vi en beskrivelse av hvordan en gjeng håndverkere pyntet et tre i Bremen, der det ble hengt opp nøtter, kjeks og frukter av forskjellig slag.

Nå sier historikere at grønne grener, særlig fra evig grønne planter, alltid har vært et symbol på at lyset kommer tilbake.

Juletreet ble etter hvert så populært i Tyskland at myndighetene så seg nødt til å sette begrensninger på juletrehogsten.

I 1561 kom en lov som sa at det kun var anledning til å felle ett tre per husstand.

I 1536

Før vi videre forlater Tyskland og tar turen til hjemligere trakter, må vi ta med en hendelse, som mange mener kun er en god historie, og dermed kanskje bare en myte. Dette skal ha hendt i 1536.

Det var stjerneklar himmel over den tyske byen Wittenberg med klar måne over skogen, da en mann var på vei hjem.

Han ble så betatt av stemningen, da han så et grantre som naturen hadde pyntet med snøkrystaller.

Han hogg ned treet og tok det med seg, satte det opp og samlet familien rundt, og snakket så om Jesu fødsel. Denne mannen var Martin Luther.

Mange mente den gang at han var «far» til vår tids juletre. Nå var da også fakta at kirken slett ikke tok inn noe juletre de første årene.

Treet ble sett på som en avgud, men etter hvert som tiden gikk har også kirken godtatt juletreet. Utover 1700- og 1800- tallet ble så også juletreet vanlig i våre naboland, og etter hvert kom det også hit.

Kom med embetsmenn

Hit til landet kom nok juletreet i den form vi kjenner det i dag, sammen med embetsmenn fra Tyskland og Danmark.

Det første treet vi hører om skal ha stått i Kristiania i 1822. Det var blant overklassen at juletreet først fikk sitt fotfeste, så de aller første juletrær sto i byene.

Der var det en god del med tyske aner. Likevel viser det seg at slett ikke «utkantene» lå så mange år tilbake, i 1830-årene var det folk på Finnmarkskysten som pynter et tre til jul.

Historikere mener at dette har sin grunn i kontakten med utlandet gjennom dansk fiskehandel, som var svært dominerende på denne tiden.

Stor stas

Om det er snakk om juletre, eller om det grenser opp mot avgudsdyrkelse skal ikke vi ta noen stilling til. Men i år 647 før Kristus skrev profeten Jeremia i Det gamle testamentet om at det ble hogd ned trær som ble pyntet med både gull og sølv.

Det å ta inn grønne vekster som gran og furukvister under vintersolverv var en gammel skikk her i landet, om dette var for å pynte litt i en mørk årstid eller om det var for å undertrykke vinterens mørke makter er ikke godt å si.

Noen påstår at juletreet ikke er noen videreføring av denne skikken. I dag er det stor stas og fest når det årlige juletreet blir reist på torvet. Det første offentlige juletreet ble reist på Universitetsplassen i Oslo i 1919.

Uansett om det er overtro og avgudsdyrkelse som er opphavet til juletreet, så har det fått et solid rotfeste i vår feiring av jul og vintersolverv.