Konsert med stor bredde ble et sterkt opprop

Foran en fullsatt Storsalen i Kimen, markerte tidligere og nåværende elever ved musikklinja ved Ole Vig sin motstand mot nedleggingsforslaget.