Dette stedet ble bygget av krigsfanger. I dag er det et kjærkommet friluftsområdet

foto