Jon-Arild Johansen er ansatt som ny avdelingssjef ved Stjørdal museum Værnes. Johansen kommer til SNK fra stillingen som avdelingsleder ved Trondheim kunstmuseum, MIST og tiltrer som avdelingssjef på Stjørdal i september.

- Som fagbakgrunn har han blant annet et hovedfag i nordisk. I tillegg til 13 år ved Trondheim kunstmuseum, hvor han har ledet flere avdelinger, har han jobbet ved Kunnskapsparken Faros NTNU, opplyses det i en pressemelding.

Johansen har i tillegg erfaring fra Fortidsminneforeningen og som fast spaltist i avisen Nidaros.

- Perle av et museum

Museets arbeid tar utgangspunkt i egne bygninger og samlinger, men også lokale kulturminner slik som dalførets unike forekomst av bergkunst og middelalderkirken Værnes kirke. Et viktig prosjekt kommende år vil være etableringen av et bergkunstsenter i tilknytning til museet.

- Stjørdal museum Værnes er en perle av et museum. Her kan man følge de store linjene i norgeshistorien fra de tidligste tider med bergkunst og funn fra jernalder og vikingtid; via middelalderen med den fantastiske Værneskirka; og opp mot moderne tid med prestegården, byavdelingen og lokal industrihistorie, sier Johansen.

Videre mener han museet har et solid utgangspunkt for videre utvikling.

- Her er det lagt ned mye godt arbeid gjennom mange år, og jeg ser frem til å lede museet videre i samarbeid med staben, venneforeningen og alle offentlige og private samarbeidspartnere. Etableringen av et bergkunstsenter blir en milepæl som vil kreve mye, men Stjørdal museum Værnes har flere ben å stå på, og kan vokse i mange retninger. Dette skal bli morsomt, forklarer han.

- Blir et løft

Direktør i SNK, Heidi Anett Øvergård Beistad er svært fornøyd med at Jon-Arild Johansen har takket ja til stillingen som avdelingsleder ved Stjørdal Museum.

- Han kommer til jobben med en bred og veldig spennende museumserfaring og ikke minst: et sterkt engasjement for kulturarvens og museenes samfunnsrolle. Summen av hans solide kompetanse, hans tilnærming til lederskap og hans engasjement for museumsutvikling og samfunnsdialog, gjør meg helt sikker på at ansettelsen blir et løft for både Stjørdal museum Værnes og det større museumsfellesskapet SNK, sier Beistad.

Direktør i SNK, Heidi Anett Øvergård Beistad er svært fornøyd med at Jon-Arild Johansen har takket ja til stillingen som avdelingsleder ved Stjørdal Museum.

- Han kommer til jobben med en bred og veldig spennende museumserfaring og ikke minst: et sterkt engasjement for kulturarvens og museenes samfunnsrolle. Summen av hans solide kompetanse, hans tilnærming til lederskap og hans engasjement for museumsutvikling og samfunnsdialog, gjør meg helt sikker på at ansettelsen blir et løft for både Stjørdal museum Værnes og det større museumsfellesskapet SNK, sier Beistad.