En gang kan det ha vært storindustri her. Hva skjedde da aktiviteten ble avsluttet?