- Vi gikk på den gamle skolen som ligger der rådhuset i dag er plassert. Det var en krevende tid også for de som skulle drive skole. Derfor ble vi etter småskolen en ren gutteklasse. Og det er disse guttene som vi nå ønsker å samle til et mimretreff i september, sier Arvid Vikan og Ivar Bremseth.

- Hvem hadde dere som lærere?

- I småskolen hadde vi Beret Opheim. Det var en bestemt dame. I storskolen fikk vi Gunnar Kjeldstad som var spesielt opptatt av kroppsøving. Vi hadde en egen gymsal i 2. etasje på forsamlingslokalet som het Folkvang. Det var på den andre sida av gata.

- Hvordan blir innholdet på dette treffet?

- Det blir en høy grad av mimring. For dette er først og fremst en minnestund der vi skal gjenskape minner fra vår felles skoletid. Den gir oss lyse minner. For ingen av oss ble mobbet. Vi kjente ikke ordet og drev heller ikke med den slags.

De to herrene forteller at selv om minnene er lyse, betydde ikke det at vi alltid kunne gjøre det de hadde lyst til.

- Guttene fra gata måtte sykle over Tangmoen for å komme fram til Storvika for å bade. Men da kunne vi møte aktører som hadde andre planer. Vi fikk ordre om å bli med for å spille fotball. Dermed ble det ingen bading den dagen, minnes Ivar Bremseth.

- Vi hadde ei fin skoletid i årene fra 1947 til 1954. Det var stor aktivitet og mange påfunn i det fine skoleområdet. Derfor hadde vi ingen fritidsproblemer, sier Arvid Vikan.

- Er det lett å finne adresser til alle tidligere skolekamerater?

- Nei, det er dessverre ikke. Derfor henvender vi oss nå åpent til publikum og ber om hjelp. Vet du om noen som er født i det historiske året 1940, spør dem om de har hørt om skoletreffet i regi av Arvid og Ivar. Det er ikke like lett for oss å nå ut til alle. Derfor håper vi at en slik ekstra påminning kan gjøre enda flere oppmerksomme på vår samling, sier Arvid Vikan og Ivar Bremseth. De nås også på henholdsvis telefonnummer 480 26 786 og 924 40 289.

- Vi gleder oss til en felles mimrestund i selskap med god mat, sier Arvid og Ivar.