Motivet på det aktuelle kortet er en familie som sitter til bords og hever glassene og ønsker god jul. Her til lands kom julekortet rundt 1870.

Ved senere tid har motivene på julekortene variert sterkt. Fra de kristne symbolene til nisser og ikke minst det nasjonalromantiske.

Et av de første julekortene som ble sendt her i Norge hadde det kjente motivet malt av Adolph Tidemann «Norsk Juleskik». Dette viser både barn og voksne i aktivitet med å sette opp fuglenek, som sagt et kjent julemotiv.

Det spesielle frimerket

Året 1904 ble også «julemerket» oppfunnet. Dette spesielle frimerket ble solgt til støtte for veldedige formål.

En skikk som også kom til Norge, og var veldig utbrett. Flere veldedige organisasjoner selger fortsatt slike julemerker, selv om skikken kanskje er på vei ut.

Protest mot herrefolket

Nisser med røde luer er et vanlig motiv på norske julekort. Nisser med disse røde luene ble mye brukt som julekortmotiv under okkupasjonsårene.

Julekortet ble på mange måter et slags protest mot Herrefolket, og som vi vet var røde luer forbudt under krigen. Ja, det hendte til og med at julekort der nissene brukte røde luer ble beslaglagt.

En koselig sak

I dag er det mange organisasjoner som tilbyr sine egne julekort, til inntekt for sin sak.

Flere og flere går over fra å sende sin julehilsen i form av kort, til elektronisk. Uansett form og farge, så er en julehilsen en koselig sak like innpå jula.