Boligen på Hundhamaren er den dyreste i kommunen siste måneden