Boligen stormer inn på topplisten i Stjørdal kommune siste måneden