Boligen i Nestansringen er akkurat solgt – dette ble prisen