Meråker: kjøperen la 375.000 kroner på bordet for å kapre denne boligen