Boligtoppen i Malvik: leiligheten er inne på listen.